Artykuły

Sortuj według

Bariery kreatywności w organizacji. Badania polskich mediów

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 99-114
Data publikacji online: 1 września 2010

Influence of Dominant Discourses in the Public Sphere on School Life and Educational Leadership

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(3), s. 173–189
Data publikacji online: 27 listopada 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.030.9626