Artykuły

Sortuj według

Strategic groups of FMCG retailers in Poland

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 609–622
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.045.2430

Budowanie marki prestiżowej na przykładzie wybranych azjatyckich koncernów technologicznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 47-62
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.034.12871