Artykuły

Sortuj według

Światowy i polski handel brutto oraz handel wartością dodaną - analiza porównawcza

Tom 35/1, s. 32–43
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.002.5583

The impact of crisis on the FDI inflows into Poland

Tom 33, s. 651–662
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.048.2433

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym

Tom 37, s. 142–156
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.010.9383