Artykuły

Sortuj według

Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 190-199
Data publikacji online: 2013

Analiza porównawcza modeli współpracy miast z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki kulturalnej na przykładzie Krakowa i Warszawy

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 117-135
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.008.0334

Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 153-187
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.010.0336

Podyplomowe studia zarządzania kulturą w latach 1996–2010. Powstanie, przebieg, sylwetka absolwenta

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 165-178
Data publikacji online: 1 września 2010

Finansowanie festiwali muzyki poważnej na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” w latach 2011–2020

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 19-37
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.003.12037

Kronika

Kronika Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009/2010)

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 309-333
Data publikacji online: 1 września 2010