Artykuły

Sortuj według

Effect of reverberation on speech intelligibility, logatom test “in situ”

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014 , s. 223-228
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.362.3673