Artykuły

Sortuj według

Walka z czarną śmiercią w świetle wybranych pism i traktatów z XIV w.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 31-43
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.003.14985

Okoliczności rozpoczęcia w Krakowie w sierpniu 1596 r. pertraktacji w sprawie zawiązania przez papieża Klemensa VIII antytureckiej Ligi Świętej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 29-40
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.003.12190

Część I. Idee zjednoczenia i pojednania religijnego

Idea jedności słowiańskiej w działalności dyplomatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej nuncjusza papieskiego Aleksandra Komulovića w latach 1594-1597

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 33-80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.003.14414