Artykuły

Sortuj według

Marketing w działalności podmiotów kultury – aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 95-105
Data publikacji online: 2006

Competitiveness of a building company within the organisational life cycle

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 8, s. 61-71
Data publikacji online: 25 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.129.6880