Artykuły

Sortuj według

Roman Laskowski In Memoriam

Studies in Polish Linguistics, Volume 9, Issue 4, s. 265–267
Data publikacji online: 24 lutego 2015

Obraz gramatyki i gramatyka obrazu

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 73-85
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.013.8226

The Image of Grammar and the Grammar of Image

Przekładaniec, 2018, 2018 - Word and Image in Translation, s. 73–85
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.012.9834