Informacje o autorze:

Wojciech Śmieja, dr hab., pracuje na Uniwersytecie Śląskim, zajmuje się literaturą XX wieku, napisał m.in. Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej” (Kraków, 2010). „Homoseksualność i Polską nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze” (Katowice, 2015), „Hegemonię i traumę. Literatura obec dominujących fikcji męskości (Warszawa 2017). Wykładał na warszawskich gender studies (ISNS UW), także w ramach wymian naukowych i staży międzynarodowych w Lille (Francja), Greifswaldzie (Niemcy), Neapolu (Włochy), Stony Brook (USA). Obecnie pracuje nad książką poświęconą związkom między męskością a ideologiami.

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Antynomie męskości i erotyczne spojrzenie na męskie ciało w Agnieszce, córce Kolumba Wilhelma Macha

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018: Studia nad męskościami – (re)interpretacje, s. 69–89
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.035.10199

Rozmowy

„Muszę robić to, co zawsze chciałem robić: myśleć.” - z Didierem Eribonem rozmawia Wojciech Śmieja

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 3 (21) , s. 353–360
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.030.3188