Artykuły

Sortuj według

O ryzyku. Koncepcje zarządzania ryzykiem w muzeum

Zarządzanie w Kulturze, Tom 6, s. 231-235
Data publikacji online: 2005