Artykuły

Sortuj według

Problem dezercji w polityce władz Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861–1865)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 871–883
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.044.2942