Artykuły

Sortuj według

Ponad stuletnia historia Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, s. 33–52
Data publikacji online: 1 lipca 2017
DOI 10.4467/20843852.OM.16.004.7437

Krótki rys historii psychiatrii wojennej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 895–909
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.046.2944

Współpraca Edwarda Schuncka z Leonem Marchlewskim w świetle zachowanej korespondencji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 35-62
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.018.9509

Artykuły pokonferencyjne: Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Medycyna w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 7-19
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.001.10994

Studia

Pomiędzy anatomia animata physiologia experimentalis

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 99-108
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.017.10183