Artykuły

Sortuj według

Czy czas zawsze leczy rany? Objawy, konsekwencje i odległe następstwa stresu pourazowego

Numer 141 (4), s. 911–924
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.047.2945