Artykuły

Sortuj według

Stres bojowy w kontekście działań kontrrebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 925–934
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.048.2946