Artykuły

Sortuj według

Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 321-339
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.027.2771