Artykuły

Sortuj według

Zarys modelu krajowych systemów realizacji projektów publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 355-366
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.029.2773