Artykuły

Sortuj według

Przykłady wykorzystania metodyk typu Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 367-377
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.030.2774