Artykuły

Sortuj według

Scientific Projects Management and Improvement of Scientists’ Qualifications (on the Example of Kazakhstan Republic President International Program “Bolashak”)

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 379-393
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.031.2775