Artykuły

Sortuj według

Edukacja w państwach BRICS

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 233-248
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.019.7234

Public Transport in EU Projects on the Example of the City of Białystok

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 395-409
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.032.2776