Artykuły

Sortuj według

The Assumptions of Proinnovative Industrial Policy in Poland and China

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 317-328
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.025.7240

Recenzja:  Nicolas Berggruen, Nathan Gardels (2013), Intelligent Governance for the 21st Century,  Polity Press, Cambridge

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 79-83
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.007.4941

Recenzje

Recenzja: Mark Bevir (2013), A Theory of Governance, California University Press, Berkeley

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 411-416
Data publikacji online: 11 marca 2015

Jan Fazlagić,Poradnik innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki, Poltext, Warszawa 2017

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 567–571
Data publikacji online: 22 marca 2018