Artykuły

Sortuj według

Aemulatores erasmi? „Sejmy niewieście” w polskiej kulturze literackiej xvi wieku

Tom 17, zeszyt 2 (35), s. 241–263
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.007.4453

Senatulus sive Gynajkosynedrion – utopia, inversus mundi, satyra na współczesność? Poglądy Erazma z Rotterdamu na rządy kobiet

Numer 3 (21) 2014: Nowe (i stare) światy. Utopie i dystopie w filozofii i literaturze, s. 51–59
Data publikacji online: 18 marca 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.032.2990

Aemulatores Erasmi? “The Council of Women” in Polish Literature of the 16th Century

Special Issue 2 (2019), s. 197–218
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.008.11116