Artykuły

Sortuj według

Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 291–310
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.018.8013

Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 39-52
Data publikacji online: 2013