Artykuły

Sortuj według

Aktywność zawodowa kobiet po 50. roku życia w Polsce 

Labor et Educatio, 1 (2013), s. 75-87
Data publikacji online: 2017

Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 60-79
Data publikacji online: 25 października 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.004.6830

Holistyczne oddziaływanie na seniorów – doświadczenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 153-160
Data publikacji online: 2013

Pedagogika osób niepełnosprawnych w okresie późnej dorosłości

Wybrane obszary aktywności polskich seniorów w świetle europejskich raportów Indeksu Aktywnego Starzenia

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 114-130
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.021.11851

Sprawozdania