Artykuły

Sortuj według

O zarządzaniu dzieciństwem w pracy socjalnej w kontekście instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 195–212
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.012.8007

Die Eugenik als der kulturgeschichtliche Kontext der Sozialarbeit mit der Familie

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 7-22
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.001.4806

Eugenika jako kontekst historyczno-kulturowy dla pracy socjalnej z rodziną

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 2, s. 41–54
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.004.3720

Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 175-186
Data publikacji online: 2013

Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 187-201
Data publikacji online: 2013

Wokół dylematów etycznych profesjonalnego pomagania - kształtowanie relacji w pracy socjalnej

Homo et Societas, Nr 3/2018, s. 12-25
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/25436104HS.18.002.12303

Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 21-33
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.002.8636

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Praca socjalna z dzieckiem metodą streetworkingu – o wydobywaniu potencjału i budowaniu relacji w przestrzeni społecznej dziecka

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 59-77
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.010.12086

O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 333–347
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.021.10076

Streetworker w kontakcie z dzieckiem – warunki i narzędzia pracy – kilka uwag teoretyczno-praktycznych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 79-91
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.011.12087