Artykuły

Sortuj według

Prototype constructions of magnetorheological dampers with energy harvesting capability

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, s. 45-52
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.289.3377