Artykuły

Sortuj według

Evaluation of employee creativity in the context of a production accounting system

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, s. 65-73
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.291.3379