Artykuły

Sortuj według

Ekstremalne wartości wskaźników chwiejności atmosfery w Polsce i ich związek z mechanizmami ograniczającymi rozwój konwekcji

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 11–32
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.001.6269

Derecho jako przykład silnych zjawisk anemologicznych – dotychczasowy stan badań

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 21-32
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.022.3012