Artykuły

Sortuj według

The Greek Hymns of Grzegorz Cnapius

Terminus, 2014, Tom 16, zeszyt 4 (33), s. 411-430
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.14.012.3089

Tradycja epistolarna i bajkowa Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych Teofilakta Symokatty

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Bajki Ezopowe w bizantyńskich kolekcjach ćwiczeń progymnasmatycznych

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Artykuły i przyczynki

Nieznane jezuickie programy teatralne w bibliotekach wileńskich

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 309–362
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.010.8403

Edycje

Listy Jana Januszowskiego do Marcina Kromera i Tomasza Płazy dotyczące produkcji Missale Varmiense (1587) w Drukarni Łazarzowej

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48), s. 383–401
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.018.10087