Artykuły

Sortuj według

Wstęp: Service user involvement, czyli o znaczeniu partycypacji doświadczonych  w edukacji pracowników socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 1-3
Data publikacji online: 2018

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rekomendacje dla kształcenia w „nowej” specjalizacji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 4, s. 161–176
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.010.6533

Die Eugenik als der kulturgeschichtliche Kontext der Sozialarbeit mit der Familie

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 7-22
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.001.4806

Eugenika jako kontekst historyczno-kulturowy dla pracy socjalnej z rodziną

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 2, s. 41–54
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.004.3720

Zbrodnia eugeniczna a praca socjalna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 287–297
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.018.10073

Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 21-33
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.002.8636