Artykuły

Sortuj według

Od podmiejskiej łąki do parku Wystawowego. Przemiany funkcjonalno- -przestrzenne parku miejskiego w Legnicy

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 5-16
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Landscape park in Kliczków comparing to other silesian garden layouts of Eduard Petzold

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 5 A (10) 2014, s. 210-219
Data publikacji online: 14 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.155.3243