CV:

Prof. dr hab., literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury; autorka licznych publikacji, w tym siedmiu książek, między innymi Humanistyki, która nadchodzi (2018), Mgławicy Pessoa (2019). Dawniej wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim; od kilku lat prowadzi badania naukowe za granicą (obecnie na Uniwersytecie w Lejdzie).

Artykuły

Sortuj według

L’identité amazighe et la langue française. Autour de l’auto-traduction du roman Le pain des corbeaux par Lhoussain Azergui

Romanica Cracoviensia, Tom 13 (2013), Tom 13, Numer 3, s. 207-216
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/20843917RC.13.017.1402

Labels and Dignities. Designating the Otherness in Post-colonial Mediterranean

Romanica Cracoviensia, Tom 12 (2012), Tom 12, Numer 4, s. 300-313
Data publikacji online: 23 listopada 2012
DOI 10.4467/20843917RC.12.021.0738

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Między litością a współodczuwaniem. O uważnym czytaniu świata, który już nie zawsze daje się uchwycić w postkolonialnych kategoriach

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 324-335
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.031.11735

Recenzje