Informacje o autorze:

Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL – prezbiter diecezji drohiczyńskiej, pracownik naukowy Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL, kierownik Działu Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu. Główne obszary badań: etyka i antropologia ekumeniczna, relacje państwo-Kościół w tradycji ruskiej i we współczesnej Rosji.

Artykuły

Sortuj według

Spór o małżeństwo w Kościele katolickim. Próby reinterpretacji tradycyjnych sformułowań doktrynalnych w dyskusji wokół zgromadzeń Synodu Biskupów poświęconych rodzinie

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 133-143
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.009.5230

W czyje imię? Problem języka inkluzywnego na przykładzie kontrowersji związanych z formułą chrzcielną w północnoamerykańskich Kościołach protestanckich

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 131–141
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.010.3556

WIELOWYMIAROWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE I AZJI

Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 99-118
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.006.10635