Artykuły

Sortuj według

Przeciwdziałanie lichwie wojennej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 629–645
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.044.3546

Instytucja wydawania przestępców w okresie obowiązywania k.p.k. z 1928 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 205–222
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.008.10669

Kronika wydarzeń naukowych

Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa „Identity, Citizenship, and Legal History”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 421-422
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.031.12527

Kronika wydarzeń naukowych

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa „Zmieniająca się struktura prawa”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 197–199
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Dwudzieste Czwarte Forum Młodych Historyków Prawa Norms and Legal Practice. There and Back Again

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 473-475
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.022.10943