Artykuły

Sortuj według

Vedic Ritualism and Advaita Vedānta Monastic Institutions in Kerala

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 163–171
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.010.7341

Miarą ofiary jest człowiek. Antropometria w wedyjskim rytuale ofiarniczym śrauta

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 35–47
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.003.3132

Local Advaita Vedānta Monastic Tradition in Kerala: Locating, mapping, networking

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 27–51
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.002.11134

Literackie kartografie w keralskich hagiografiach tradycji adwaita wedanty

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 293–307
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.021.11628