Artykuły

Sortuj według

Bóstwo bezmocne i dusze błądzące. Boski paradygmat dybuka w rosyjskim oryginale „Pomiędzy dwoma światami” Szymona An-skiego

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 179-192
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.012.5233

„Religia kosmicznego uniesienia”. Kabalistyczne źródła żydowskiej teodycei „po Auschwitz”

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 21–33
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.002.3131