CV:

absolwentka Uj

Artykuły

Sortuj według

Mediatization of life – in the process of ceaseless trans coding

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 32–48
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.003.3141