Artykuły

Sortuj według

E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności

Tom 2, Numer 2, s. 77-90
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.006.3568

Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego

Tom 58, Numer 1 (221), s. 60–71
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.005.3143

Russian Aggression of Ukraine from the Perspective of CNN, PBS, and Fox News – Analysis of Facebook Posts

Tom 10, Numer 3, s. 179-192
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.013.17296

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.016.11342

Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów

Tom 7, Numer 3, s. 159-171
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.011.11122

Technological, Social and Legal Aspects of the Metaverse in the Light of the Literature Review

Tom 10, Numer 4, s. 281-297
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/23540214ZM.22.019.17963

Patostreaming – Characteristics and Legal Contexts of the Phenomenon

Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.021.11616

Pejzaże kultury

Trash Streaming: Characteristics and Methodological Guidelines

Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 445-458
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.029.16618