CV:

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Sortuj według

Ekspert w mediach czy „ekspert” – interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 114–126
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.009.3147