Artykuły

Sortuj według

Polska Akcja Humanitarna – lider społeczny na portalu społecznościowym Facebook

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 227–239
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.012.6526

Social media a kampanie społeczne. „Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na Facebooku

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 241–253
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.013.6527

Ważność mediacji w sporze propagowana w mediach masowych na przykładzie rządowej kampanii społecznej „Masz prawo do mediacji”

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 127–141
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.010.3148

Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście realizacji projektów społecznych skierowanych przeciw mowie nienawiści na przykładzie projektu Grażyna Żarko. Katolicki głos w Internecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 1–16
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.007.13055

Komunikowanie lokalnej instytucji kultury na przykładzie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego w Elblągu

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 73-91
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.018.13182

Google jako narzędzie komunikacji marketingowej polskich instytucji kultury w opinii studentów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 137-150
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.011.8739

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Promocja Polski i kultury polskiej za granicą w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 77-91
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.005.7652