CV:

dr. hab., prof. UR; Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego; al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Artykuły

Sortuj według

Autorytet przekazów dziennikarskich jako wynik współpracy profesjonalistów i amatorów

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 335–347
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.023.5427

Czy można odróżnić działania public relations od stronniczego dziennikarstwa?

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 176–190
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.014.3152

Od pozornej wiedzy do komory pogłosowej i nadmiaru informacji. Krótki przegląd strachów medialnych

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 201–208
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.014.9109

Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej. Powstanie, nadzieje, różnorodność

,
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.035.10737

Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej. Powstanie, nadzieje, różnorodność

, s. 11–24
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.035.10737

Z problemów aktualnych

Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej. Powstanie, nadzieje, różnorodność

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 11-24
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.035.10737

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Trzy spotkania

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 283–285
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.033.10558

Z życia naukowego

Pożyteczne wspomnienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 123–125
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.13888

Orientacja i synteza. Paweł Kuca: Prasa drukowana w regionie podkarpackim. Od czasów galicyjskich po współczesność. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2021, s. 350.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 109–111
Data publikacji online: 30 czerwca 2022

Istotne pytania

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 141-144
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.035.12701