Artykuły

Sortuj według

Widmo kontroli od Kartezjusza do Marksa

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 229-244
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.011.2981