Artykuły

Sortuj według

Urząd gminy jako organizacja procesowa

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 53-64
Data publikacji online: 12 października 2009

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania w WUP jako odpowiedź na radykalne zmiany zadań i otoczenia organizacji

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 151-163
Data publikacji online: 2009

Rola mediów w budowaniu kapitału symbolicznego: przykład sektora publicznego w Polsce

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 1, s. 21-43
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/23540214ZM.15.002.3577