Artykuły

Sortuj według

Rola mediów w budowaniu kapitału symbolicznego: przykład sektora publicznego w Polsce

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 1, s. 21-43
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/23540214ZM.15.002.3577

Among Friends: The Role of Friendship in Alternative Organizations

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 245–265
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.015.13410

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. VII–X
Data publikacji online: 11 grudnia 2020

In Search of a Dérive: for Alternative Media Narratives of Management and Organization

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 2, s. 61-77
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.005.10927

W kręgu idei

Learning to Cooperate: Implications for Humanistic Management

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 61–78
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.004.13458