Artykuły

Sortuj według

“Urban labyrinths”: the identity of cities and the creation of their images as tourist attractions. The case of the backyards and lanes of Lublin, Wroclaw and Katowice

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 10 A (23) 2014, s. 19-46
Data publikacji online: 15 grudnia 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.209.3297

Promocja turystyczna w działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 47 – 74
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.004.13429