Artykuły

Sortuj według

Nowakowska M.: Changes in the park Stefan Żeromski in Szczecin over the past 50 years

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 5-A (5) 2015, s. 107-120
Data publikacji online: 21 stycznia 2016

Innovative timber construction systems in terms of design and structure physics solutions

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 8 A (15) 2014, s. 189-197
Data publikacji online: 17 listopada 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.205.3293