Artykuły

Sortuj według

Between eclecticism and uniqueness: A few remarks on constitutional systems of ASEAN countries from the perspective of a Polish comparative constitutionalist

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 27-41
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.017.12135

Artykuły

Aktualne problemy ochrony praw człowieka w Indiach – orientacja seksualna i tożsamość płciowa

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 121-134
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.009.3607