Urszula Wach-Górny

Informacje o autorze:

Independent researcher

Artykuły

Sortuj według

Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy

Zeszyt 7, s. 106-120
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.008.3606