Artykuły

Sortuj według

Mechanizm zadań zleconych w prawie samorządu terytorialnego Polski i Japonii – rozważania komparatystyczne

Zeszyt 17, s. 74-86
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.020.12138

Japońskie inspiracje dla rozwoju samorządności lokalnej w Polsce

Zeszyt 13, s. 150-160
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.012.8731

WYDARZENIA

Wydarzenia

Artykuły

Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy

Zeszyt 7, s. 106-120
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.008.3606