Artykuły

Sortuj według

Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego – wybrane aspekty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 86-95
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.019.7945

Urząd ombudsmana w Makau

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 83-97
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.006.6867

Wykonywanie zawodów prawniczych w świetle ustawodawstwa chińskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 105-122
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.008.5011

Analiza komunikatu IV plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin XVIII kadencji – zarys problematyki

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 136-141
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.022.4218

Arbitraż w Chinach – uwagi wstępne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 42-52
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.016.12134

Co nurtuje Chińczyków, czyli o aktualnych problemach w chińskiej prasie. Artykuł recenzyjny: Prasa chińska o przemianach społeczno-kulturowych kraju w początkach XXI wieku, red. K. Gawlikowski et al., Warszawa 2020

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 144-150
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.041.12878

Artykuły

System bankowy Chińskiej Republiki Ludowej – wybrane aspekty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 71-80
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.005.3603

In Memoriam

Krzysztof Gawlikowski (1940–2021)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 263-266
Data publikacji online: 23 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.064.13504