Artykuły

Sortuj według

Konkurujące logiki instytucjonalne w zarządzaniu kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 241–251
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.015.3591

Institutionalized Publishing Practices as a Barrier to Participation in the Global Management Discourse

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(4), s. 155–178
Data publikacji online: 18 marca 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.041.10027